ДКЦ 2 Сливен предлага висококачествени медицински услуги. Центърът разполага с клинична лаборатория - високоспециализирана дейност – хормони на щитовидната жлеза, полови хормони, тумор маркери, гликиран хемоглобин, микроалбуминурия. Рентген - високоспециализирана дейност - ехография на млечна жлеза, ехография на щитовидна жлеза, а от 01.07.2013г.-мамография на млечна жлеза.

 

ДКЦ 2 Сливен разполага със следните кабинети:

Ортопедия и травматология
Гастроентерология
Съдова хирургия
Хирургия
Неврология
АГ / високоспециализирана дейност - колпоскопия
Кардиология /високоспециализирана дейност - ехокардиография, доплерсонография и ЕКГ холтер мониториране/
Урология
Нефрология
Очни болести
Педиатрия
Паразитология
Пулмология
УНГ, с аудиометрия
Психиатрия
Кожни и венерически болести

За нуждите на пациентите е оформен кабинет за здравни книжки – проби за Манту, паразитологично изследване, при желание от пациента и заключение.

В ДКЦ 2 Сливен ЕООД заседава Обща ЛКК всеки вторник и четвъртък от 14.30-15.00 ч., както и специализирана ЛКК по АГ –вторник, сряда и четвъртък от 13.30-13.30 ч.

Сливен, ул.Стефан Караджа-2
Телефони: /централа/                 611 900 /централа/, 611 933 Регистратура
Тел./факс Управител                  662 784
Администрация                         662 836