Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ 2 СЛИВЕН ” ЕООД 160
2 “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по НАРЕДБА N 11 от 21 декември 2005 и ваучери на НАРЕДБА N 7 от 9 юли 2003 г. за нуждите на служителите на„Диагностично-консултативен център 2 –Сливен „ЕООД гр.Сливен. 497
3 Доставка на медицинска апаратура-високоспециализиран ултразвуков апарат за съвременна диагностика в Акушерството и гинекологията 436
4 Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ 2 СЛИВЕН ” ЕООД 396
5 “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по НАРЕДБА N 11 от 21 декември 2005 и ваучери на НАРЕДБА N 7 от 9 юли 2003 г. за нуждите на служителите на„Диагностично-консултативен център 2 –Сливен „ЕООД гр.Сливен 856
6 Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория 421
7 „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по НАРЕДБА № 7 от 9 юли 2003 година за нуждите на Диагностично консултативен център2- Сливен” ЕООД 474
8 „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по НАРЕДБА № 7 от 9 юли 2003 година за нуждите на Диагностично консултативен център2- Сливен” ЕООД 1166
9 Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория 755