Обява публикувана на 10-05-2019 12:30:00

Решение публикувана на 10-05-2019 12:30:00

Документация публикувана на 10-05-2019 12:30:00

Образци на документи публикувана на 10-05-2019 12:30:00

ЕЕДОП публикувана на 10-05-2019 12:30:00

Протокол публикувана на 18-06-2019 16:00:00

Протокол 2 публикувана на 02-07-2019 15:30:00

Решение 2/02.07.19 публикувана на 02-07-2019 15:30:00

Доклад 02/02.07.19 публикувана на 02-07-2019 15:30:00

Договор за доставка на мед.апаратура публикувана на 12-08-2019 13:30:00