Специалист:Д-р Ирина Райнова

Кабинет:43

Работно време:ежедневно-по график

Телефон:611 916


Специалист:Д-р Донка Миланова

Кабинет:83

Работно време:ежедневно-по график

Телефон:611 919

ЕМГ и Доплер на периферни съдове