Специалист:Д-р Ирина Райнова

Кабинет:43

Работно време:ежедневно-по график

Телефон:611 916


Специалист:Д-р Ралица Лукова

Кабинет:83

Работно време:ежедневно-по график

Телефон:611 919