Специалист:Д-р Анна Шаркова

Кабинет:92

Работно време:8.30-12.30

Телефон:611 933